Rok za prijavu za Javni poziv za učešće u programu podrške za uvođenje i sertifikaciju ISO standarda koji je bio otvoren do 20. jula 2022. godine je produžen je do 31.08.2022. godine.

U okviru projekta „Jačamo podršku preduzećima – radimo na održivom rastu MSP u Šumadiji i zapadnoj Srbiji“ raspisuje se javni poziv za unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) kroz obuku, pripremu i uvođenje sistema menadžementa kvalitetom (QMS). Cilj projekta je da se unapredi konkuretnost i održivost malih i srednjih preduzeća iz Šumadije i zapadne Srbije.

Projekat finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus a sprovodi Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva mikro, mala i srednja preduzeća iz regiona Šumadije i zapadne Srbije, koja imaju potrebu za sticanjem dodatnih znanja iz upravljanja kvalitetom, pripremom i uvođenjem odgovarajućeg ISO standarda.

Pravo učestvovanja nemaju preduzeća koja se bave organizovanjem igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti; proizvodnja kontrolisanih supstanci, eksploatacija uglja, nafte, gasa, metala i slično, proizvodnjom i prometom bilo kog proizvoda ili aktivnostima koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

ŠTA PROJEKAT NUDI?

  • Trodnevna obuka iz QMS – Obuka ima za cilj poboljšanje procesa, usluga i proizvoda MMSP i usklađivanje poslovanja sa odabranim ISO standardom. Obuke su namenjene profesionalcima iz biznisa i industrije u oblasti kvaliteta, kontrole kvaliteta i upravljanja kvalitetom. Program obuka: 1. Osnovni pristup; 2. Zahtevi standarda ISO 9001; 3. Dokumentacija QMS-a; 4. Alati, metode i tehnike kvaliteta; 5: Revizija i sertifikacija QMS-a. Maksimalan broj učesnika je 20.
  • Priprema za ISO sertifikaciju Za minimum pet kompanija po utvrđenim kriterijumima projekat će obezbediti ekspertsku pomoć za pripremu za uvođenje sistema kvaliteta ISO 9001 ili drugog relevantnog standarda.
  • Uvođenje standardaZa pet kompanija koje su prošle pripremu za ISO sertifikaciju projekat će pokriti troškove standarda ISO 9001 ili drugog relevantnog standarda ili resertifikacije u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava. Projektom se ne pokrivaju troškovi nadzornih provera. Troškove nadzornih provera u periodu od dve godine obezbeđuje MMSP koja je učestvovala u pripremi za ISO sertifikaciju.

Procedura prijavljivanja obuhvata podnošenje aplikacionog formulara i Izjava o prihvatanju uslova na osnovu kojih se vrši procena ispunjenosti kriterijuma kandidata.

Više o detaljima javnog poziva možete pročitati na linku Javni poziv QMS – produžen rok

#EUPROPlusProgram