Obuke za program poslovnih simulacija za započinjanje biznisa i dodelu grantova i program prenosivih veština i radne prakse koje se održavaju u okviru zajedničkog projekta Grada Kragujevca i Biznis inovacionog centra posredstvom Kancelarije za mlade a koji finansira Ministarsvo omladine i sporta počinju u ponedeljak, 26. novembra.

Nešto manje od 40 kandidata raspoređeno je u tri grupe, a četvorodnevne obuke će se održavati u prostorijama BIC-a. Predavanja druge grupe učesnika počeće 30. novembra a treće 7. decembra, rečeno je na Info danu održanom u prostorijama BIC-a. Sastanku, na kojem su detaljno predstavljeni programi obuka kroz koje će mladi moći da prezentuju i testiraju svoju poslovnu ideju, uz stručnu pomoć predavača ispitaju njenu održivost kao i obuke pisanja radnih biografija, motivacionih i propratnih pisama, obuke za poslovnu komunikaciju, javni nastup, prenosivih veština i kako se najbolje predstaviti poslodavcu prisustvovali su prijavljeni mladi za oba modula i njihovi predavači. Pored toga, kandidati su upoznati i sa firmama u kojima će moći da obave tromesečnu stručnu praksu nakon završene obuke.

Inače, projekat “Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština“ uključuje mlade starosti od 18 do 30 godina koji će nakon završene edukacije dobiti sertifikat BIC-a. Polaznici modula poslovnih simulacija i dodelu grantova u završnom delu će pred komisijom predstaviti svoje biznis ideje a na osnovu bodovanja odlučiće se o visini sredstava koje će dobiti.

Obuke za program poslovnih simulacija za započinjanje biznisa i dodelu grantova i program prenosivih veština i radne prakse koje se održavaju u okviru zajedničkog projekta Grada Kragujevca i Biznis inovacionog centra posredstvom Kancelarije za mlade a koji finansira Ministarsvo omladine i sporta počinju u ponedeljak, 26. novembra.Nešto manje od 40 kandidata raspoređeno je u tri […]

Naziv projekta: “Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština”

Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Projekat realizuje Grad Kragujevac u partnerstvu sa Biznis inovacionim centrom d.o.o. Kragujevac i Kancelarijom za mlade Kragujevac.

Cilj projekta je unapređenje sistema podrške na lokalnom nivou za povećanje zapošljivosti mladih kroz razvoj ličnih veština i kompetencija, doprinos povećanju preduzetničkih inicijativa mladih (starosti od 18 do 30) i smanjenju nezaposlenosti na teritoriji grada Kragujevca.

Projektom će se obezbediti inovativno radno iskustvo za studente i nezaposlena lica kroz korišćenje modela poslovnih simulacija i obuka iz prenosivih veština ali i uspostavljanje održivog mehanizma podrške na lokalnom nivou za razvoj preduzetništva kod mladih kroz realizaciju zajedničkih projekata i programa.

Promocija preduzetničkog duha i razvoj ličnih veština i kompetencija, samozapošljavanje i zapošljavanje će se sprovesti kroz četiri projektne komponente:

 1. Obuke iz poslovnih simulacija u cilju pripreme održivih poslovnih planova.
 2. Takmičenje za najbolji biznis plan za pokretanje posla ili unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava.
 3. Obuke za unapređenje prenosivih veština u cilju osposobljavanja nezaposlenih lica za program radne prakse.
 4. Program radne prakse.

Uslovi za učešće na Konkursu

Projekat „Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština“ je projekat od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora i sprovodi se na teritoriji grada Kragujevca. Program podsticaja zapošljavanju mladih od 18 do 30 godina starosti, realizuje Biznis inovacioni centar d.o.o. kao gradska institucija za podršku preduzetništvu i obezbeđuju se kroz realizaciju besplatnih obuka i dodelu grantova za pokretanje ili unapređenje poslovanja.

Program se realizuje u dve faze i to:

I faza – Obuke iz poslovnih simulacija i dodela grantova

II faza – Obuke prenosivih veština i program radne prakse kod poslodavca na teritoriji grada Kragujevca

Uslovi koji moraju biti kumulativno ispunjeni za pravo učešća na obukama u I fazi Programa:

 1. studenti i nezaposlena lica – mladi kategorije starosti od 18 do 30 koji imaju poslovnu ideju i žele da započnu posao
 2. preduzeća registrovana u Agenciji za privredne registre, imaju sedište na teritoriji grada Kragujevca i aktivan status ne duže od 1 godine u trenutku objavljivanja Javnog poziva;
 3. da imaju prebivalište na teritoriji grada Kragujevca;
 4. da u prethodnim godinama polaznik nije koristio podsticajna sredstva iz budžeta grada Kragujevca za otpočinjanje sopstevnog posla.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje za I fazu:

 • Prijavni formular za učešće u obuci poslovnih simulacija (obrazac 1);
 • Kopija lične karte i potvrda da se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje;
 • Izvod iz APRa (samo za postojeća privredna društva i preduzetnike);

Potrebna dokumentacija se dostavlja nakon prihvatanja prijave na obuke o čemu će kandidati biti obavešteni.

Uslovi koji moraju biti kumulativno ispunjeni za pravo učešća na obukama u II fazi Programa:

 1. studenti i nezaposlena lica – mladi kategorije starosti od 18 do 30 god.
 2. da su zainteresovani za učestvovanje u programu radne prakse za sledeća zanimanja: pravnik, ekonomista (računovodstvo i poslovne finansije, elektronsko poslovanje), ekonomski tehničar, inženjer (proizvodno mašinstvo, industrijski inženjering), bravar zavarivač, bravar preser, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje / tehničar za robotiku, industrijski mehaničar, operater / pogonski tehničar mašinske obrade; trgovac.
 3. da imaju prebivalište na teritoriji grada Kragujevca;

Potrebna dokumentacija za konkurisanje za II fazu

 • Prijavni formular za učešće na obukama za unapređenje prenosivih veština (obrazac 2)
 • Kopija lične karte i potvrda da se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili kopiju indeksa/djačke knjižice.
 • Dokaz o stručnoj spremi i sertifikati o neformalnom obrazovanju.
 • Radna biografija

Potrebna dokumentacija se dostavlja nakon prihvatanja prijave na obuke o čemu će kandidati biti obavešteni.

Dodatne informacije za fazu I:

 • Prijave na obuke se vrše isključivo online popunjavanjem prijavnog formulara.
 • Pravo prijave imaju pojedinci ili timovi od maksimalno 5 članova.
 • Komisija za ocenu poslovnih ideja i dodelu grantova će izvršti preselekciju kandidata i prvih 60 najbolje rangiranih kandidata će biti pozvano da pohađa treninge iz poslovnih simulacija. Obuke traju 5 radnih dana kroz 8 modula: 1 – Analiza poslovne ideje; 2 – Inovacija kao komparativna prednost; 3 – Razvoj poslovnog modela CANVAS; 4 – Testiranje poslovnog modela CANVAS; 5 – Potvrđivanje poslovnog modela CANVAS; 6 – Izrada poslovnog plana ; 7 – Predstavljanje posla – elevator pitch; 8 – Finansije za Start ap;
 • Nakon završenih obuka kandidati će prezentovati svoje ideje na javnoj prezentaciji pred Komisijom za ocenu poslovnih ideja i dodelu grantova. U zavisnosti od raspoloživih sredstava 3-5 najboljih ideja će biti nagrađeno bespovratnim sredstvima za započinjanje biznisa. Kandidati sa najboljim poslovnim idejama će u fazi realizacije imati obezbeđenu besplatnu mentorsku podršku i mogućnost apliciranja za korišćenje poslovnog prostora u BIZNIS INOVACIONOM CENTRU.
 • Komisija za ocenu poslovnih ideja i dodelu grantova donosi odluku o raspodeli sredstava.
 • Uslov za dodelu bespovratnih sredstava je završena obuka i registrovano preduzeće na teritoriji grada Kragujevca u Agenciji za privredne registre.
 • Dobitnici bespovratnih sredstava su u obavezi da registrovanu delatnost, za koju su im odobrena bespovratna sredstva, obavljaju najmanje godinu dana od dana potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstsva.
 • Namena sredstava: Bespovratna sredstava se mogu koristiti za nabavku nove opreme, adaptaciju i/ili rekonstrukciju poslovnog prostora; nabavku materijala i sirovina.
 • Neće se finansirati: organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti; proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim; bilo koji oblik trgovačke i ugostiteljske delatnosti.
 • Prava i obaveze korisnika granta i davaoca granta će biti detaljno pojašnjena u Ugovoru o dodeli bespovratnih sredstava.
 • Ukupna raspoloživa sredstva iznose 1.500.000,00 RSD dok će se visina grantova kretati u rasponu od 200-500.000 RSD po korisniku.
 • Jedan podnosilac zahteva može predati samo jednu prijavu.

Dodatne informacije za Fazu II:

 • Prijave na obuke se vrše isključivo online popunjavanjem prijavnog formulara.
 • Obuke traju 10 radnih dana i sastoje se iz sledećih modula: 1 – Poslovna komunikacija; 2 – Efektno liderstvo; 3 – Pisanje CV-a i motivacionog pisma; 4 – Poslovna etika; 5 – Upravljanje vremenom.
 • Maksimalni broj polaznika je 40.
 • Po završetku obuka polaznici se upućuju na tromesečni program radne prakse kod poslodavaca sa teritorije grada Kragujevca.

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Rok za dostavu prijava za učešće u obukama poslovnih simulacija je 15. novembar 2018. godine.

Rok za dostavu prijava za učešće u obukama za unapređenje prenosivih veština je 31. oktobar 2018. godine.

Dodatna pitanja i pojašnjenja za fazu I možete uputiti na e-mail office@bickg.rs i za Fazu II na kzmkragujevac@gmail.com

Obuke u fazi I i II se sprovode u Biznis inovacionom centru d.o.o., na adresi Trg topolivaca 4, Kragujevac

Preuzmite Javni poziv u PDF formatu

Dodatne promotivne informacije na sledećim linkovima:

https://www.kragujevac.rs/Podrska_mladima_za_usavrsavanje_poslovnih_ideja_i_povecanje_zaposljivosti-43-1-12719

https://kzmkragujevac.rs/index.php/sr-rs/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D1%84/138-pove%C4%87anje-zapo%C5%A1ljivosti-mladih-kroz-model-poslovnih-simulacija-i-prenosivih-ve%C5%A1tina

https://ritamgrada.rs/kragujevac/vesti/projekat-povecanje-zaposljivosti-mladih-kroz-model-poslovnih-simulacija-i-prenosivih-vestina/

https://www.infokg.rs/info/mladi-pozvani-da-se-prijave-za-obuke-povecanje-zaposljivosti-kroz-model-posa7d7d01894c1773a769bc1d81.html

https://naslovi.net/2018-10-05/ikragujevac/kragujevac-projektom-vrednosti-preko-3-miliona-dinara-podrzava-mlade-pocetnike-u-biznisu/22348812

https://www.najstudent.com/vesti/inovativno-radno-iskustvo-za-studente-i-nezaposlene-kroz-poslovne-simulacije-50265

Naziv projekta: “Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština”Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Projekat realizuje Grad Kragujevac u partnerstvu sa Biznis inovacionim centrom d.o.o. Kragujevac i Kancelarijom za mlade Kragujevac.Cilj projekta je unapređenje sistema podrške na lokalnom nivou za povećanje zapošljivosti mladih kroz razvoj ličnih veština i kompetencija, doprinos povećanju preduzetničkih inicijativa […]

Grad Kragujevac u partnerstvu sa Biznis inovacionim centrom a uz podršku Kancelarije za mlade, počinje sa realizacijom projekta “Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština“, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta.

Cilj projekta je unapređenje sistema podrške na lokalnom nivou za povećanje zapošljivosti kroz razvoj ličnih veština i kompetencija kao i doprinos povećanju preduzetničkih inicijativa kod mladih. Grad Kragujevac je sa ocenom 84,6 bodova za ovaj projekat od Ministarstva omladine i sporta dobio najviša novčana sredstva u iznosu od 3.158.000 dinara. “Kada smo želeli da apliciramo na konkurs razmišljali smo o tome šta je najpotrebnije mladom čoveku i koji su njihovi najčešći problemi. Zaključili smo da je to nezaposlenost koja nije samo najčešći već i gorući problem kod mladih, a ovo je jedan od načina da se on ublaži, rekao je na prezentaciji projekta u zgradi Gradske uprave Stefan Nikezić, pomoćnik gradonačelnika za unapređenje položaja mladih u lokalnoj samoupravi. Projekat će se odvijati u dva smera. Predviđena je dodela sredstava za pokretanje tri do pet novih kompanija, u kojima bi trebalo da se zaposli tri do 15 mladih osoba. Kako bi njihove kompanije u budućnosti bile održive na tržištu rada, oni će imati svu potrebnu finansijsku i logističku podršku grada i Biznis inovacionog centra, kaže Nikezić.

Drugi deo projekta realizovaće se kroz tromesečnu stručnu praksu za 35 mladih osoba u kragujevačkim firmama, koje će im, prema rečima Nikezića pružiti mogućnost da ukoliko se dokažu i zadovolje potrebe steknu uslov i za stalno zaposlenje u tim kompanijama. U saradnji sa Gradskom agencijom za saobraćaj, grad Kragujevac je za mlade koji budu na tromesečnoj stručnoj praksi obezbedio i prevoz.
Za mlade koji žele da pokrenu sopstveni posao u okviru ovog projekta Biznis inovacioni centar organizovaće obuke za pripremu poslovnih planova. Obuke će se odvijati u tri ciklusa za po 20 kandidata, a sastojaće se iz osam modula u trajanju od po pet radnih dana po ciklusu, objasnio je Vojislav Veljković, pomoćnik direktora za projekte BIC-a i dodao da je krajnji rok za prijavu kandidata 15. oktobar, posle čega će biti obavljena selekcija kandidata, odnosno poslovnih ideja sa najvećim potencijalom. Obuke će početi 25. oktobra i realizovaće se do sredine novembra. Izabrani kandidati će nakon završene edukacije dobiti sertifikat BIC-a za uspešno završenu obuku iz poslovnih simulacija. Na kraju samog ciklusa pred posebno oformljenom komisijom kandidati će predstaviti svoje biznis ideje koje će se bodovati i na osnovu toga odlučivati o visini sredstava za pokretanje sopstvenog posla, naveo je Veljković.


Ukupna raspoloživa sredstva iznose 1.500.000 a visina grantova kretaće se u rasponu od 200.000 do 500.000 dinara po korisniku.
Uslov za prijavu na konkurs koji će biti objavljen sutra na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kragujevca i internet stranici Biznis inovacionog centra je da su kandidati starosti od 18 do 30 godina.

Inače, današnjoj prezentaciji prisustvovali su i predstavnici tri kragujevačke kompanije: Sloga DOO Metal Manufacturing, Krug Color Group DOO i WKG DOO, u kojima će 35 mladih nezaposlenih lica, diplomiranih pravnika, ekonomista, mašinskih inženjera, bravara, mašinskih i ekonomskih tehničara, industrijskih i pogonskih mehaničara i trgovaca obavljati tromesečnu stručnu praksu.

vest preuzeta sa: www.kragujevac.rs

 

Grad Kragujevac u partnerstvu sa Biznis inovacionim centrom a uz podršku Kancelarije za mlade, počinje sa realizacijom projekta “Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština“, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta.Cilj projekta je unapređenje sistema podrške na lokalnom nivou za povećanje zapošljivosti kroz razvoj ličnih veština i kompetencija kao i doprinos povećanju […]

Projektom Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština, Grad Kragujevac, Gradska uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj u saradnji sa Biznis inovacionim centrom aplicirao je kod Ministarstva omladine i sporta. Sa 84,6 bodova i 3 158 000,00 dinara, projekat je dobio najviša sredstva.

Ministarstvo omladine i sporta dodeljuje finansijska sredstva za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koji sprovode lokalne samouprave u cilju stvaranja uslova za unapređenje položaja i učešća mladih u lokalnoj zajednici i stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih. U delu konkursa koji se odnosi na razvijanje usluga i mehanizama koji pospešuju preduzetnički duh, zapošljivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju za šest projekata Ministarstvo je obezbedilo nešto više od 11,5 miliona dinara, a projektom koji se odnosi na povećanje zapošljivosti mladih, Grad Kragujevac je dobio najviša sredstva.

Na Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou koji je Ministarstvo omladine i sporta raspisalo 30. aprila 2018. godine pristigla su 63 projekta od čega je odobreno 22, za koje je Ministarstvo izdvojilo nešto manje od 40 miliona dinara.

vest preuzeta sa: www.kragujevac.rs

Projektom Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština, Grad Kragujevac, Gradska uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj u saradnji sa Biznis inovacionim centrom aplicirao je kod Ministarstva omladine i sporta. Sa 84,6 bodova i 3 158 000,00 dinara, projekat je dobio najviša sredstva.Ministarstvo omladine i sporta dodeljuje finansijska sredstva za […]

Biznis inovacioni centar d.o.o. Kragujevac, kao vodeći partner, učestvuje na nacionalnom projektu.

Naziv projekta: “Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja”
Trajanje projekta: Od septembra 2016. god do aprila 2017. god

Projekat se sufinansiran iz sredstava Razvojne agencije Srbije (RAS) u okviru Programa podrške poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi za 2016. god. a realizuje u konzorcijumu sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Fakultetom inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Filološko umetničkim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu.

Cilj projekta:

Cilj projekta je povećanje kapaciteta poslovnog inkubatora i unapređenje usluga za eksperimentisanje i inovacije studenata kroz pristup adekvatnom miksu poslovnih veština, softveru, opremi i izvorima finansiranja.
Projekat kao specifičnu cilj takođe postavlja umrežavanje i razvoje partnerstva između javnog, privatnog i nevladinog sektora, kao i pružanje usluga podrške inovativnim MSPP, čime će se stvariti uslovi za integrisanje kreativnih industrija u razvojne strategije i unapređenja kapaciteta teritorije Šumadije i Pomoravlja.

Aktivnosti na projektu su usmerene na:

 1. Osnivanje kreativnog hab-a sa pretećom opremom za podršku razvoju kreativnih ideja studenata i drugih korisnika.
 2. Osnivanje Reagionalnog Klastera kreativnih industrija koji će onima koji se već bave poslovima u oblasti kreativnih industrija, omogućiti da se povežu, lakše dođu do tržišta i unaprede svoje poslovne veštine ali i svoje poslovanje.
 3. Uvođenje softverske platforme za upravljanje inovacionim procesima koja će služiti kao podrška poslovanju poslovnog inkubatora, kao i sredstvo operativne podrške Kreativnom hab-u za povezivanje studenata kragujevačkog univerziteta, članova RKKI i sektora MSPP.

Uključivanjem ključnih aktera kao što su organizacione jedinice i centri Univerziteta u kojima se organizuje naučno-istraživački rad i vrši transfer znanja, u razvojne procese PI, kao i kroz mapiranje kreativnog sektora, učestvovanje u izradi i realizaciji preduzetničkih obuka sa akcentom na kreativne industrije, doprineće ne samo podizanju kapaciteta partnera već i razvoju boljih strategija i aktivnosti za plasman proizvoda kreativnih industrija na internacionalna tržišta.

Biznis inovacioni centar Kragujevac, učestvuje na nacionalnom projektu“Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja”